Kornstock —Fred Penner rehearsing in Churchill MB 1973
Watch Kornstock on YouTube